Tip 1 voor het juist hanteren van uw algemene voorwaarden

Tip 1 voor het juist hanteren van uw algemene voorwaarden

In de vorige blogpost is uiteengezet dat ondernemers vaak investeren in het laten opstellen van een set goede algemene voorwaarden, maar vervolgens verzuimen die algemene voorwaarden op de juridisch juiste wijze te gebruiken. Dat is jammer, want dat heeft juridisch nogal de nodige gevolgen. Lees: de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en de ondernemer heeft voor niets geïnvesteerd.

Om te voorkomen dat een ondernemer prachtige algemene voorwaarden heeft, maar deze onjuist hanteert, hierbij les 1 voor een juist gebruik van algemene voorwaarden:

STEL DE ALGEMENE VOORWAARDEN TER HAND

Om een beroep te kunnen doen op algemene voorwaarden dienen de algemene voorwaarden op een juiste manier aan de tegenpartij ter beschikking te worden gesteld. De hoofdregel in dat kader is dat de algemene voorwaarden voorafgaand aan of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de tegenpartij ter hand moeten worden gesteld.

Met regelmaat van de klok zien wij dat de verwijzing naar algemene voorwaarden pas wordt vermeld op de factuur of op de afleverbon. Dat betekent dat de algemene voorwaarden dus pas ná het sluiten van de overeenkomst aan de tegenpartij worden verstrekt en dat is niet voldoende. De tegenpartij moet al in de gelegenheid zijn geweest kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden vóór het aangaan van de overeenkomst. De ondernemer die de algemene voorwaarden gebruikt zal bij discussie hieromtrent moeten bewijzen dat de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld.

Om dit bewijs eenvoudig te kunnen leveren, doet een ondernemer er goed aan om bij iedere offerte en iedere opdrachtbevestiging de algemene voorwaarden als bijlage toe te voegen. Tegenwoordig gaat vrijwel alles digitaal en het is een kleine moeite om de algemene voorwaarden als bijlage bij de e-mail te voegen waarbij u als ondernemer uw offerte uitbrengt of de opdracht bevestigt.

Ook indien de ondernemer er de voorkeur aan geeft om offertes en opdrachtbevestigingen per post te sturen, is de oplossing eenvoudig: zorg ervoor dat op de achterzijde van uw briefpapier de algemene voorwaarden staan afgedrukt.

Maar enkel de algemene voorwaarden op een juiste manier ter hand stellen, is niet voldoende. Er is meer!

Wilt u weten wat u nog meer moet doen om uiteindelijk rechtsgeldig een beroep op uw algemene voorwaarden te kunnen doen? Wij informeren u graag. Schroom dus niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Gepubliceerd op