Tip 2 voor het juist hanteren van uw algemene voorwaarden

Tip 2 voor het juist hanteren van uw algemene voorwaarden

Tal van ondernemers gebruiken briefpapier met op de achterzijde in minuscule kleine lettertjes de algemene voorwaarden afgedrukt. Dat is natuurlijk goed bedacht. Immers, door dit briefpapier voor alle correspondentie te gebruiken, heeft die oplettende ondernemer vanaf het eerste moment van contact met zijn tegenpartij de algemene voorwaarden aan die tegenpartij ter hand gesteld. Andere ondernemers voegen de algemene voorwaarden standaard als bijlage aan hun e-mails met opdrachtbevestigingen en offertes toe. Eveneens goed bedacht. Misschien hebben deze slimme ondernemers de vorige artikelen op onze website gelezen.

Toch is dit nog niet slim genoeg. Vandaar in dit artikel een tweede tip voor het juist hanteren van algemene voorwaarden.

VERKLAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

De algemene voorwaarden gelden namelijk alleen maar als ze ook van toepassing zijn verklaard. Dus simpelweg de algemene voorwaarden op de achterzijde van al het briefpapier laten afdrukken of – hetgeen heden ten dage misschien gebruikelijker is – de algemene voorwaarden als bijlage bij e-mailcorrespondentie met de tegenpartij voegen, is niet voldoende.

Om de tegenpartij daadwerkelijk aan de hem ter hand gesteld algemene voorwaarden te binden, moet de tegenpartij de gelding van de algemene voorwaarden hebben aanvaard. Die aanvaarding kan worden bewerkstelligd door in de offerte of in de overeenkomst te verwijzen naar de algemene voorwaarden. Dat is gelukkig niet moeilijk en dat is geen hogere wiskunde. Dat is simpelweg een standaardzinnetje aan uw offerte (en overeenkomsten) toevoegen. En dat zinnetje krijgt u van ons cadeau:

“Op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met [NAAM VAN UW BEDRIJF] aangaat, zijn de algemene voorwaarden van [NAAM BEDRIJF] van toepassing. Middels het ondertekenen van deze offerte verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.”

Voorkom een juridische discussie en doe hier uw voordeel mee.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het voorgaande dan kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Mocht u helemaal geen algemene voorwaarden hanteren en bij het lezen van deze tips op het idee zijn gekomen dat het wellicht niet zo gek is om daar eens verandering in aan te laten brengen, dan helpen wij u graag verder met het opstellen daarvan.

Gepubliceerd op