Valkuilen bij het gebruik van algemene voorwaarden

Valkuilen bij het gebruik van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, onmisbaar voor ieder zichzelf respecterend ondernemer. En aangezien het gros van de ondernemers zichzelf gelukkig serieus neemt, betekent dit dat het overgrote deel van de ondernemers investeert in het laten opstellen van een juridisch waterdichte set algemene voorwaarden. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar bij lange na niet voldoende. Want helaas constateren wij in de praktijk dat ondernemers vervolgens nalaten die algemene voorwaarden, waarvoor zij vaak diep in de buidel hebben moeten tasten om ze te laten opstellen en/of juridisch te laten toetsen, op een juiste manier te gebruiken.

Regelmatig constateren wij cliënten dat zij hun algemene voorwaarden niet op een juiste manier van toepassing verklaren. Sommige cliënten verklaren hun algemene voorwaarden überhaupt niet van toepassing. Ook laten zij na de algemene voorwaarden aan de tegenpartij te verstrekken. Zij gaan ervan uit dat die voorwaarden automatisch van toepassing zijn op alle overeenkomsten die zij sluiten. Als wij opmerken dat dit niet het geval is, wekt dat veelvuldig verbazing en wordt er gereageerd in de trant van: “hoezo van toepassing verklaren? Ik heb die algemene voorwaarden toch niet voor niets op laten stellen?!”

Nee inderdaad beste ondernemer, die algemene voorwaarden heeft u niet voor niets op laten stellen. Maar daarmee bent u er niet. Om de algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing te laten zijn, zult u de tegenpartij over die algemene voorwaarden moeten informeren en ernaar moeten verwijzen. En dat informeren en verwijzen moet u uiteraard doen op de juridisch juiste manier.

Hoe u dat doet? Daarover informeren wij u graag. Schroom dus niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Gepubliceerd op