Geld

Geld

Alles draait om geld. Geld is het bindmiddel in het economisch proces. Juridische aspecten spelen hierbij een erg belangrijke en vaak bepalende rol.

Om geld te verdienen levert uw onderneming specifieke producten en diensten. Hieraan zijn uiteraard wettelijke verplichtingen en risico’s verbonden. Bij iedere branche horen passende contracten om de risico’s te beperken. Met name goed opgestelde algemene voorwaarden zijn belangrijk. Door gebruik te maken van algemene voorwaarden heeft u duidelijkheid en zekerheid. Van Horne Advocaten maakt contracten en algemene voorwaarden. Juridisch helder en altijd “up to date”.