Specifieke vragen

Specifieke vragen

Tegen een geringe vergoeding kunt u bij ons een second opinion aanvragen voor een advies binnen onze diverse rechtsgebieden. Eén van onze specialisten bekijkt en beoordeelt dan met een onafhankelijke blik uw inmiddels verkregen stukken. Uitgesloten van deze regeling zijn door partijen zelf opgestelde stukken of berekeningen. Een second opinion is dus alleen mogelijk wanneer u stukken heeft die door een advocaat zijn opgesteld.