Burgerlijk Procesrecht

Burgerlijk Procesrecht

Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de wijze van procederen, procestermijnen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld et cetera. Onze Legal Experts Sander Aben, Anique Houben en Michiel Vles hebben door jarenlange ervaring met verschillende procedures grote kennis van het civiele procesrecht. Of het nu een algemene procedure bij de rechtbank of meer specialistische rechtszaken zoals procedures bij de Ondernemingskamer of arbitragezaken betreft, bij VHA Legal bent u altijd aan het juiste adres.