Insolventierecht

Insolventierecht

Het insolventierecht, ook wel faillissementsrecht genoemd, is veel breder dan enkel de advisering omtrent een (naderend) faillissement van uw bedrijf of uw debiteur. Dit werkterrein omvat namelijk ook de advisering van bedrijven om juist een faillissement te voorkomen. Daarnaast vormt de advisering van bestuurders en commissarissen van bedrijven in moeilijkheden en bij geschillen met curatoren of bewindvoerders een belangrijk onderdeel van het werk binnen dit rechtsgebied. In situaties waar (nog) geen sprake is van een faillissement of surseance, maar waar de organisatie wel in zwaar weer verkeert, is snelle interventie vereist. Voor inventieve oplossingen en doordachte acties op dit front moet u bij onze Legal Expert Michiel Vles zijn.