De Corona Kronieken deel I: afgelaste evenementen in tijden van corona

De Corona Kronieken deel I: afgelaste evenementen in tijden van corona

Het coronavirus waart over ons land. Inmiddels is Nederland zes weken in een zogenaamde “intelligente lockdown” en hopen we door middel van “flattening the curve” de besmettingen zo laag mogelijk te houden. Aan het begin van die lockdown had ik de ijdele hoop dat alle genomen maatregelen heel snel hun vruchten af zouden werpen en dat we na enkele weken isolatie wel weer ons gewone leventje zouden kunnen oppakken. Die hoop begint langzaam te vervliegen. Enkele weken zijn enkele maanden geworden. Ik ben positief aangelegd, heb mijn verwachtingen bijgesteld en hoop nu dus maar dat het bij enkele maanden blijft.

 

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen merkbaar. De sportliefhebber kan Max niet toejuichen in Zandvoort en moet het stellen zonder Olympische Spelen. De lekkerbek moet thuis uit eten. Waar de laatste jaren de foodtruckfestivals als paddenstoelen uit de grond schoten, zijn ze voorlopig allemaal geannuleerd. De muziekfanaat moet het stellen met een festivalloze zomer. Als rasechte Weertenaar die jaar in jaar uit naar Bospop gaat, betekent dat in mijn geval dat ik het tweede weekend van juli 2020 opeens een leeg weekend in mijn agenda heb staan.

 

Toen bekend werd dat Bospop haar veertigjarig jubileum een jaar moest uitstellen, vroeg ik mij niet alleen af wat ik dan dat tweede weekend van juli 2020 zou gaan doen, maar – je bent advocaat of niet – rees bij mij ook de vraag of organisatoren van festivals eigenlijk verzekerd zijn tegen de schade die zij als gevolg daarvan lijden.

 

Iemand in de organisatie van Wimbledon is na de SARS-uitbraak in 2003 zo slim geweest om de verzekering van het evenement uit te breiden. ’s Werelds bekendste tennistoernooi besloot indertijd een verzekering af te sluiten voor “bekende en onbekende ziekten” en corona valt in de laatste categorie. Het gevolg van deze vooruitziende blik: de organisatie van Wimbledon kan een schadeclaim van ongeveer 113 miljoen euro indienen bij haar verzekeraar.

 

Zijn er in Nederland ook verzekeringen die mogelijk de schade dekken en aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden?

 

Maar welke verzekering dekt deze schade en wat zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen?

 

Een veelvoorkomende verzekering die wordt afgesloten is een bedrijfsschadeverzekering. Helaas biedt deze verzekering in tijden van corona geen soelaas. Als er inkomsten worden misgelopen vanwege het niet doorgaan van een evenement, kan er geen aanspraak worden gemaakt op uitkering door de verzekeraar op basis van een bedrijfsschadeverzekering. Een dergelijke verzekering biedt namelijk alleen dekking als het evenement niet doorgaat als gevolg van materiële schade, denk bijvoorbeeld aan brand op Bospoplocatie.

 

De schade die evenementenorganisaties nu oplopen vanwege het annuleren van een evenement als gevolg van een overheidsmaatregel wordt dan ook niet gedekt door een bedrijfsschadeverzekering.

 

Een evenementenverzekering biedt mogelijk wel uitkomst bij deze coronacrisis. De schade als gevolg van het niet doorgaan van een evenement wordt namelijk gedekt door deze verzekering. Of de verzekeraar tot uitkering over zal gaan, is uiteraard wel afhankelijk van de reden van het annuleren van het evenement en uw polisvoorwaarden. Dus juich als organisator niet te vroeg, want de kans is groot dat schade als gevolg van een pandemie is uitgesloten van dekking.

 

Ook als de schade wel gedekt is, kan de evenementenorganisator niet achterover leunen. Als verzekeringsnemer gelden er over het algemeen namelijk een aantal verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Hieronder de drie belangrijkste.

 

Ten eerste: meld meteen!

Allereerst moet er tijdig melding worden gemaakt bij de verzekeraar van het feit dat het evenement niet door kan gaan. Wacht daar dus niet te lang mee en doe dat meteen op het moment dat het evenement wordt geannuleerd.

 

Ten tweede: geef alle benodigde informatie!

Als de verzekering vervolgens vraag om informatie om te beoordelen of zij ook daadwerkelijk moet uitkeren, dient daar ook medewerking aan te worden verleend. Als dat niet gebeurt, bestaat de kans dat de verzekeraar helemaal geen of in ieder geval minder schadevergoeding uitkeert.

 

Ten derde: beperk de schade!

In de wet is een schadebeperkingsplicht opgenomen. Dat geldt ook voor de organisatie van een evenement. De schade moet zoveel als mogelijk worden beperkt en nieuwe schade moet worden voorkomen. Tref daarvoor dus de benodigde maatregelen. Evenals bij de verplichting om de verzekeraar van informatie te voorzien geldt ook bij de schadebeperkingsverplichting dat het aan de laars lappen van deze plicht invloed kan hebben op de hoogte van de schade-uitkering van de verzekeraar.

 

Als er redelijke kosten zijn gemaakt ter voorkoming van de (extra) schade, is het gebruikelijk dat de verzekeraar die zal vergoeden. Of de schadebeperkende maatregelen succesvol zijn geweest, is daartoe geen voorwaarde. Als de maatregelen in redelijkheid zijn getroffen en de kosten in verhouding staan, zullen de kosten in principe vergoed moeten worden. Echter in de praktijk blijkt dat verzekeraars minder bereid zijn om kosten ter voorkoming van (extra) schade te vergoeden als blijkt dat die kosten tevergeefs gemaakt zijn.

Wat de toekomst ons gaat brengen weten we niet. Wellicht doen evenementenorganisaties er verstandig aan om de organisatie van Wimbledon te volgen en hun verzekering uit te breiden. Ik hoop echter dat het niet nodig is en dat ik volgend jaar alsnog van de veertigste editie van Bospop kan genieten.

 

Blijf gezond!

 

Gepubliceerd op