De Corona Kronieken deel IV: horeca mag weer open, maar kan er nog wel uit hetzelfde vaatje getapt worden?

De Corona Kronieken deel IV: horeca mag weer open, maar kan er nog wel uit hetzelfde vaatje getapt worden?

Sinds 15 maart 2020 zijn bijna alle horecaondernemers op grond van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen verplicht om de deuren te sluiten. Inmiddels zijn de maatregelen enigszins versoepeld, maar voor menig horecaondernemer blijft onze nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’ behelpen.

 

Op 1 juni 2020, een zonnige Tweede Pinksterdag, mochten de cafés en restaurants hun deuren weer openen. De terrassen zaten vol en eindelijk kon er weer geld verdiend worden in de horeca. Helaas besloten kroegbazen enkele dagen later al massaal om hun deuren weer te sluiten, omdat zij bang waren voor de hoge boetes die opgelegd kunnen worden als gasten de coronaregels niet naleven. Als het uitgaanspubliek zich niets aantrekt van deze regels, dan loopt de kroegbaas het risico op een boete van ruim € 4.000,00. Daar moeten aardig wat vaten bier voor vertapt worden om dat bedrag te kunnen compenseren.

 

Veel horecaondernemers huren het pand waarin zij hun kroeg of restaurant uitbaten. Toen op 15 maart 2020 werd aangekondigd dat ondernemers hun horecagelegenheid vanaf 18.00 uur die avond per direct moesten sluiten, kwam bij menigeen dan ook direct de vraag op wat deze gedwongen sluiting voor consequenties zou hebben voor hun huurovereenkomst. Een kroegbaas zal bijvoorbeeld in de huurovereenkomst verplicht zijn om het gehuurde ook daadwerkelijk als café te gebruiken en geopend te houden. Als de kroegbaas niet aan deze exploitatieverplichting voldoet, loopt hij het risico dat de verhuurder hem aansprakelijk stelt voor de schade en dat hij alsnog gedwongen wordt het café te exploiteren. De vraag is uiteraard hoe deze exploitatieverplichting zich verhoudt tot de gedwongen sluiting van de horeca.

 

Deze vraag is momenteel niet minder urgent geworden, nu tal van ondernemers op vrijwillige basis hun horecagelegenheid nog steeds gesloten houden. De situatie die aan de vraag ten grondslag ligt, is wel veranderd. Daar waar in eerste instantie sprake was van een gedwongen sluiting vanwege een overheidsmaatregel, hebben de huurders die vanaf 1 juni 2020 besloten hun kroeg dicht te gooien daar vrijwillig toe besloten.

Kan de verhuurder van een horecapand de horecaondernemer dwingen zijn bedrijf te exploiteren?

 

In de wet staat geen algemene exploitatieverplichting. Daarom is het principe niet wettelijk afdwingbaar. Echter, in de standaard modellen die voor huurovereenkomsten wordt gebruikt zijn daarover wel aanvullend afspraken gemaakt. De kans is dus groot dat in de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder verplicht is het gehuurde zelf en daadwerkelijk te gebruiken onder verbeurte van een boete.

 

De overheid heeft besloten dat in de periode van 15 maart 2020 tot 1 juni 2020 horecagelegenheden gesloten moeten blijven. In deze periode is de huurder van een horecagelegenheid geen boete verschuldigd, omdat hij de exploitatieverplichting niet nakomt. Immers, de huurder is door overmacht verplicht zijn café of restaurant te sluiten. Het kan de huurder niet worden verweten dat hij niet voldoet aan zijn exploitatieverplichting. In principe is de huurder dan geen boete verschuldigd, tenzij in de overeenkomst expliciet zou zijn afgesproken dat die boete ook geldt in gevallen van overmacht. In de standaard huurovereenkomsten is dat meestal niet het geval.

 

Vanaf 1 juni 2020 is de gedwongen sluiting niet meer van kracht en hebben sommige huurders er zelf voor gekozen om hun onderneming voorlopig nog gesloten te houden. De kans dat de verhuurder in dit geval met succes een beroep doet op de exploitatieverplichting is daarmee groter geworden. Het is uiteraard te verdedigen als een huurder zijn café of restaurant zou willen sluiten vanwege de gezondheidsrisico’s die het coronavirus veroorzaakt. Om geen boete te hoeven betalen, moet wel goed gemotiveerd worden dat er ook bij deze vrijwillige sluiting sprake is van overmacht. Of het risico dat de horecaondernemer loopt op het betalen van de coronaboete van ruim € 4.000,00 daarvoor voldoende is, zal de tijd ons moeten leren. Inmiddels zijn de rechtbanken ook weer geleidelijk aan meer zaken aan het behandelen, dus de rechter zal zich op termijn ongetwijfeld een keer over deze vraag dienen te buigen.

 

Bent u verhuurder of huurder en heeft u vragen over uw rechten en plichten in tijden van corona schroom dan niet om contact op te nemen met Anique, onze Legal Expert op het gebied van Vastgoedrecht.

 

Gepubliceerd op