Vers van de pers: uitspraak Hoge Raad over huurkorting wegens corona.

Vers van de pers: uitspraak Hoge Raad over huurkorting wegens corona.

Als advocaat die zich veelvuldig met huurrecht bezighoudt, heb ik de laatste maanden vol spanning uitgekeken naar deze uitspraak van de Hoge Raad over coronakorting in huursituaties. En vandaag, aan de vooravond van kerst, heeft de Hoge Raad eindelijk zijn lang verwachte arrest gewezen. Dat arrest is bepalend voor de verdere ontwikkeling van de corona-jurisprudentie in Nederland. 

Volgens de Hoge Raad hebben horecaondernemers en winkeliers recht op huurkorting, als hun zaak noodgedwongen dicht moest tijdens de coronapandemie. Met deze uitspraak volgt de raad een in oktober uitgebracht advies van de procureur-generaal.

De verplichte sluitingen tijdens de lockdowns kunnen volgens de Hoge Raad worden gezien als een „onvoorziene omstandigheid” die niet onder het ondernemersrisico valt. Huurders van bedrijfspanden hebben recht op huurkorting, waarvan de hoogte onder meer afhankelijk is van hun omzetverlies en de financiële steun die de ondernemers van de staat krijgen via de regeling voor de tegemoetkoming van vaste lasten. Volgens de rechter moet daarbij de pijn gelijk worden verdeeld tussen de huurder en verhuurder.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 vroegen tientallen ondernemers bij lagere rechters om huurkorting vanwege misgelopen inkomsten. Vaak werden zij in het gelijk gesteld, waarop de rechter de verhuurder verplichtte de huur te verlagen. Soms moest dit op basis van de omzet, andere rechters besloten een vaste korting op te leggen. De Hoge Raad heeft in haar uitspraak een uniform rekenmodel vastgesteld, dat kan worden gebruikt om de huurkorting te berekenen.

De uitspraak geldt in ieder geval voor ondernemers die vóór het begin van de coronapandemie een huurovereenkomst sloten. In hun geval is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid. Voor bedrijven die tijdens de coronacrisis zijn begonnen of een nieuw pand hebben betrokken, moet volgens de Hoge Raad per individueel geval worden beoordeeld of huurkorting terecht is.

Niet iedere partij zal dit als een kerstcadeau beschouwen, maar door dit arrest ontstaat er in ieder geval meer duidelijkhied over het recht op korting en de wijze waarop die korting berekend moet worden. Het arrest biedt in ieder geval handvatten voor huurders en verhuurders om in goed overleg snel tot een oplossing te komen. Desgewenst help ik de betrokken partijen daar uiteraard graag bij, dus schroom niet om contact op te nemen. 

Gepubliceerd op